Medya Dili, Medya Dilinin Kendine Özgülüğü

Ana Sayfa > Makaleler > Medyayı Kavramak > Medya İçindekiler
Tarih:10.11.2016 15:23:05 Görüntülenme:1393     Kopyalanabilir Yap
 

Medya Dili
  Medyanın kendine özgü bir dili vardır. Medyanın kendine has dilinde kısa, öz, çarpıcı, dikkat çekici bir üslup ve görsel malzemenin profesyonelce kullanılması en önemli unsurlardır.
Bu bölümde;
Medya dilinin kendine has yapısı,
Medya dilinin kurgusallığı , 
Medya metinlerinin değer yüklü olması ve,
Medya içeriklerinin gelenekleştirilmesi konuları ele alınmaktadır.

Medya Dilinin Kendine Özgülüğü
Gazete ve dergi, kelime ve fotoğrafın; radyo ise sesin gücünü kullanır. Televizyon ve İnternet de ses, hareketli görüntü ve yazı ile birlikte üç iletişim aracını bir araya getirir. Tüm bu farklılığa rağmen medyanın kendine has ortak bir dili vardır:
Sınırlılık 
Gazete ve dergide kelime sayısı ve fotoğraf sınırlı olmak zorundadır. Radyo ve televizyonda ise süre kısıtlığı vardır.  İnternet’ de süre, yer ve içerik sınırlamaları olmamakla birlikte kullanıcıları ekran başında tutma kaygısı, içeriği belirleyen bir sınırlıktır.

Vuruculuk 
Sınırlıktan ve kullanıcıları kaybetme kaygısından dolayı mümkün olduğunca az yazı, söz ve görüntü kullanılarak mesaj, en vurucu haliyle aktarılır.

 

Görsellik 
Görsellik giderek baskın bir etki gücüne dönüşmüştür. ‘ Görmek inanmak , inanmak da görmektir. ‘ anlayışının yaygınlaştığı bir ifade ve sunum biçimi genel kullanıma giren bir yayın tekniğidir.

 

Farklılık ve Yenilik
İçerikler okuyucu, dinleyici ve izleyiciyi takipte tutacak, uzaklaştırmayacak, ilgisini sürekli kılacak bir şekilde, sürekli yenilenen farklı ifade ve sunum teknikleri ile aktarmaktadır.

 

İçeriğin Uyumlulaştırılması
İçerik, kullanılan ifade ve sunum tekniklerine uygun olarak seçilir veya medya diline uygun hale getirilir. Örneğin magazinleştirme, abartma, korkutma vs.

 

Ters Piramit
En sonda söylenmesi gereken ilk başta ilgi çekici bir özet şeklinde aktarılır.

 

Sadelik ve Basitlik
Kavram yoğunluğundan kaçınılır. Sözlü , yazılı ve görüntülü medya içerikleri olabildiğince sade ve basit hale getirilerek yayımlanır.

 

Medya ve Kurgu
Günlük hayatta herkes yeri geldiğinde bir olay anlatılır, bir durumu tasvir eder, bir bilgiyi aktarır. Bu şekilde söylenilen her söz ya da yazılan her cümle, bilgi ve söz dağarcığı kullanılarak bir kurgudur.
Kurgu birtakım parçalardan bir bütün oluşturmayı sağlar. Kurguyla bir olaya dair değişik zamanlarda ve yerlerde gerçekleşen, farklı kaynaklardan elde edilen parçalar,  bir anlam ve uyum bütünlüğü oluşturacak biçimde birleştirilip dizilir. Bu biçimlendirme ve birleştirme süreci medyada, gündelik hayattaki gibi doğal bir süreç içinde değil, birden fazla kişinin dahil olduğu profesyonel bir iş olarak gerçekleşir. Yani bir tür hikayeleştirmedir bu. Medyadaki bu biçimlendirme ve birleştirmeler yazı, hareketli ve hareketsiz görüntü ya da sesten oluşur. Dolayısıyla söz, yazı ve görüntü araçları kullanılarak oluşan medya dilinin anlaşılması ve çözümlenmesi, kurgunun anlaşılmasından geçer.

 

Kurguya Etki Eden Unsular 
Medya ve kurgu ilişkisi anlaşılmaya çalışıldığında iki hususa odaklanmak gerekir:  bu ilişkinin özneleri ve nesnesi. Özneler medya içeriğinin muhatabı olan okuyucu, dinleyici ya da izleyici ile bu içeriği oluşturan medya mensuplarıdır.  Nesne ise haberinden programına, reklamından yazı dizisine tüm medya içeridir. Kurgu üzerinde hem öznelerin hem de nesnelerin etkisi vardır: 
Medya içeriğinin kurgusu medya profesyoneli tarafından belirlenir . Bir haberin ya da programın üretilmesi sırasında elde edilen ses, görüntü ya da söz, medya mensubunun zihinsel süzgecinden geçer. Bu da doğal olarak medya içeriğinin az ya da çok miktarda medya mensubunun zihin süzgecini oluşturan ilgi, bilgi, değer, düşünce, inanç ve benzeri unsurlardan etkilenmesi anlamına gelir. Önemli bir medya içeriği olan reklam ise medya dışı alanlarda reklam uzmanları tarafında üretilir. Haber  program içeriğine göre ikna etmeye çok daha fazla odaklanmış bir kurgudur.
İçeriğin kurgulanışı anlamı inşa eder. Medyadaki herhangi bir içeriği oluşturmak için parçalar bir araya getirilir. Parçaların bilinçli bir şekilde örülmesi hedeflenen anlamı oluşturur. Yani önceden belirlenmiş etkiye göre parçalar bir araya getirilir. Çünkü her parça kendi başına bir anlama sahiptir, ancak parçaların sunuluş biçimi de parçaların oluşturduğu anlama katkıda bulunur. Birer fikir ya da öykü unsuru içeren parçalar, tuğlalar gibi üst üste yerleştirilmiştir. Tuğlalar, ne inşa edilmek isteniyorsa başından itibaren ona göre örülür. Kurgunun başarısı medya profesyonelini hedefinin gerçekleşmesidir.
İçeriğin unsurları kendi başlarına birer anlama sahiptir. Dolayısıyla gerek medya mensubu gerekse muhatabı olan okur, dinleyici ve izleyici, bu parçaların kendisini yönlendirilmesinden uzak kalamaz. Eldeki parçaların miktarı, niteliği ve sunduğu bilgiler kurgulama esnasında dikkate alınır . Okur , dinleyici ve izleyici de parçaların her birinden algıladıklarıyla kurgunun bütününü anlamlandırırlar.
İçerik ustaca kullanılan bir beceriler toplamıyla kurgulanır. Medya içeriği birden fazla öznenin müdahil olduğu çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla oluşturulur. Örneğin haberin hazırlanması  tam bir kurgu işidir. Aktarılan olay veya görüşler, muhabirden editöre, yazı işleri müdüründen genel yayın yönetimine çeşitli süzgeçlerden geçirilmekte ve her birinin dil ve içerik açısından yaptıkları düzeltmelerle bir bütün oluşmaktadır. Bu bütünü oluşturmak için şu adımlar takip edilir: parçaların içerik yönünden ilişkileri göz önünde tutulur. Muhatabın zihninde hedeflenen etkiyi oluşturacak parçalar seçilir. Oluşturulmak istenen etkiye uygun bir sıralamaya göre dizilir ve sunulur.

Ne Yapmalı ?
Medya okuryazarı medyadaki her bir içeriğin profesyonellerce kurgulanmış olduğunun farkında olarak bunu anlamaya ve analiz etmeye çalışmalıdır. Bunun için şu soruların sorulması medya içeriğini eleştirel değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır:

 

Bu medya içeriğini kim oluşturdu ?

Bu medya içeriğinin oluşması hangi aşamalardan geçmiştir ?

İçeriğin kurgulanması sürecinde göz ardı edilen , aktarılmayan boyutlar var mıdır, bunlar neler olabilir ?
Bu medya içeriği hangi ifadelendirme teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur ?
Bu içerik sunulandan daha farklı olarak nasıl kurgulanabilirdi ?
Ben olsaydım bu içeriği nasıl oluşturdum ? Hangi boyutları ön plana   çıkarırdım ?

Medya Dili
  Medyanın kendine özgü bir dili vardır. Medyanın kendine has dilinde kısa, öz, çarpıcı, dikkat çekici bir üslup ve görsel malzemenin profesyonelce kullanılması en önemli unsurlardır.
Bu bölümde;
Medya dilinin kendine has yapısı,
Medya dilinin kurgusallığı , 
Medya metinlerinin değer yüklü olması ve,
Medya içeriklerinin gelenekleştirilmesi konuları ele alınmaktadır.

Medya Dilinin Kendine Özgülüğü
Gazete ve dergi, kelime ve fotoğrafın; radyo ise sesin gücünü kullanır. Televizyon ve İnternet de ses, hareketli görüntü ve yazı ile birlikte üç iletişim aracını bir araya getirir. Tüm bu farklılığa rağmen medyanın kendine has ortak bir dili vardır:

 

 Sınırlılık 
Gazete ve dergide kelime sayısı ve fotoğraf sınırlı olmak zorundadır. Radyo ve televizyonda ise süre kısıtlığı vardır.  İnternet’ de süre, yer ve içerik sınırlamaları olmamakla birlikte kullanıcıları ekran başında tutma kaygısı, içeriği belirleyen bir sınırlıktır.

 

Vuruculuk 
Sınırlıktan ve kullanıcıları kaybetme kaygısından dolayı mümkün olduğunca az yazı, söz ve görüntü kullanılarak mesaj, en vurucu haliyle aktarılır.

 

Görsellik 
Görsellik giderek baskın bir etki gücüne dönüşmüştür. ‘ Görmek inanmak , inanmak da görmektir. ‘ anlayışının yaygınlaştığı bir ifade ve sunum biçimi genel kullanıma giren bir yayın tekniğidir.

 

Farklılık ve Yenilik
İçerikler okuyucu, dinleyici ve izleyiciyi takipte tutacak, uzaklaştırmayacak, ilgisini sürekli kılacak bir şekilde, sürekli yenilenen farklı ifade ve sunum teknikleri ile aktarmaktadır.

 

İçeriğin Uyumlulaştırılması
İçerik, kullanılan ifade ve sunum tekniklerine uygun olarak seçilir veya medya diline uygun hale getirilir. Örneğin magazinleştirme, abartma, korkutma vs.

 

Ters Piramit
En sonda söylenmesi gereken ilk başta ilgi çekici bir özet şeklinde aktarılır.

 

Sadelik ve Basitlik
Kavram yoğunluğundan kaçınılır. Sözlü , yazılı ve görüntülü medya içerikleri olabildiğince sade ve basit hale getirilerek yayımlanır.

 

Medya ve Kurgu
Günlük hayatta herkes yeri geldiğinde bir olay anlatılır, bir durumu tasvir eder, bir bilgiyi aktarır. Bu şekilde söylenilen her söz ya da yazılan her cümle, bilgi ve söz dağarcığı kullanılarak bir kurgudur.
Kurgu birtakım parçalardan bir bütün oluşturmayı sağlar. Kurguyla bir olaya dair değişik zamanlarda ve yerlerde gerçekleşen, farklı kaynaklardan elde edilen parçalar,  bir anlam ve uyum bütünlüğü oluşturacak biçimde birleştirilip dizilir. Bu biçimlendirme ve birleştirme süreci medyada, gündelik hayattaki gibi doğal bir süreç içinde değil, birden fazla kişinin dahil olduğu profesyonel bir iş olarak gerçekleşir. Yani bir tür hikayeleştirmedir bu. Medyadaki bu biçimlendirme ve birleştirmeler yazı, hareketli ve hareketsiz görüntü ya da sesten oluşur. Dolayısıyla söz, yazı ve görüntü araçları kullanılarak oluşan medya dilinin anlaşılması ve çözümlenmesi, kurgunun anlaşılmasından geçer.

 

Kurguya Etki Eden Unsular 
Medya ve kurgu ilişkisi anlaşılmaya çalışıldığında iki hususa odaklanmak gerekir:  bu ilişkinin özneleri ve nesnesi. Özneler medya içeriğinin muhatabı olan okuyucu, dinleyici ya da izleyici ile bu içeriği oluşturan medya mensuplarıdır.  Nesne ise haberinden programına, reklamından yazı dizisine tüm medya içeridir. Kurgu üzerinde hem öznelerin hem de nesnelerin etkisi vardır: 
Medya içeriğinin kurgusu medya profesyoneli tarafından belirlenir . Bir haberin ya da programın üretilmesi sırasında elde edilen ses, görüntü ya da söz, medya mensubunun zihinsel süzgecinden geçer. Bu da doğal olarak medya içeriğinin az ya da çok miktarda medya mensubunun zihin süzgecini oluşturan ilgi, bilgi, değer, düşünce, inanç ve benzeri unsurlardan etkilenmesi anlamına gelir. Önemli bir medya içeriği olan reklam ise medya dışı alanlarda reklam uzmanları tarafında üretilir. Haber  program içeriğine göre ikna etmeye çok daha fazla odaklanmış bir kurgudur.
İçeriğin kurgulanışı anlamı inşa eder. Medyadaki herhangi bir içeriği oluşturmak için parçalar bir araya getirilir. Parçaların bilinçli bir şekilde örülmesi hedeflenen anlamı oluşturur. Yani önceden belirlenmiş etkiye göre parçalar bir araya getirilir. Çünkü her parça kendi başına bir anlama sahiptir, ancak parçaların sunuluş biçimi de parçaların oluşturduğu anlama katkıda bulunur. Birer fikir ya da öykü unsuru içeren parçalar, tuğlalar gibi üst üste yerleştirilmiştir. Tuğlalar, ne inşa edilmek isteniyorsa başından itibaren ona göre örülür. Kurgunun başarısı medya profesyonelini hedefinin gerçekleşmesidir.
İçeriğin unsurları kendi başlarına birer anlama sahiptir. Dolayısıyla gerek medya mensubu gerekse muhatabı olan okur, dinleyici ve izleyici, bu parçaların kendisini yönlendirilmesinden uzak kalamaz. Eldeki parçaların miktarı, niteliği ve sunduğu bilgiler kurgulama esnasında dikkate alınır . Okur , dinleyici ve izleyici de parçaların her birinden algıladıklarıyla kurgunun bütününü anlamlandırırlar.
İçerik ustaca kullanılan bir beceriler toplamıyla kurgulanır. Medya içeriği birden fazla öznenin müdahil olduğu çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla oluşturulur. Örneğin haberin hazırlanması  tam bir kurgu işidir. Aktarılan olay veya görüşler, muhabirden editöre, yazı işleri müdüründen genel yayın yönetimine çeşitli süzgeçlerden geçirilmekte ve her birinin dil ve içerik açısından yaptıkları düzeltmelerle bir bütün oluşmaktadır. Bu bütünü oluşturmak için şu adımlar takip edilir: parçaların içerik yönünden ilişkileri göz önünde tutulur. Muhatabın zihninde hedeflenen etkiyi oluşturacak parçalar seçilir. Oluşturulmak istenen etkiye uygun bir sıralamaya göre dizilir ve sunulur.

Ne Yapmalı ?
Medya okuryazarı medyadaki her bir içeriğin profesyonellerce kurgulanmış olduğunun farkında olarak bunu anlamaya ve analiz etmeye çalışmalıdır. Bunun için şu soruların sorulması medya içeriğini eleştirel değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır:

Bu medya içeriğini kim oluşturdu ?
Bu medya içeriğinin oluşması hangi aşamalardan geçmiştir ?

İçeriğin kurgulanması sürecinde göz ardı edilen , aktarılmayan boyutlar var mıdır, bunlar neler olabilir ?
Bu medya içeriği hangi ifadelendirme teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur ?
Bu içerik sunulandan daha farklı olarak nasıl kurgulanabilirdi ?
Ben olsaydım bu içeriği nasıl oluşturdum ?
Hangi boyutları ön plana çıkarırdım ?

Ekleyen: Coop Cool
       
 
Okumuş olduğunuz yazının tüm sorumluluğu ekleyene aittir. Yazının telif hakkı yada uygunsuz içerik içerdiğini düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. 

 
 
CoopCool'un Yazılarına Yorum Bırak ツ
◕ Bu Makaleye Henüz Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Olmak İstermisinツ
   

En Yeniler

Sitemizde Şimdilik 1445 Yazı Bulunmaktadır.


Esaret Gölgeler
YKS Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak ?
SEO Nedir? Nasıl Yapılır?
Şiir
Hayat Eve Sığar
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1. Yazılı Soruları
2019/2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf Tarih dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları
2019/2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf matematik dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları
2019 /2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf kimya dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları
2019/2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları

Kategorilerimiz
özlü söz ekliyorum tamam çok özlü oldu:)))

İlginizi Çekebilecekler

Haber Ajansları ve Büyük Medya Kuruluşları Nelerdir?
Bir Haber Hangi Süreçlerden Geçerek Hazırlanır?
Medya Ve Meslek Ahlakı İlkeleri
Medyada Yaşanan Etik Sorunlar
İnternetin Kullanım Hataları Nelerdir? Güvenli İnternet Kavramı, İnternet ve Çocuk
Türkiye’deki Haber Sektörünün İşleyişi 2 Yayınlanan Haberlerde İçerik Nedir?
Medyaya Dair Temel Bilgiler, Haber ve Unsurları
Medyayı Tanımak Eğlence Dünyasının Aktörleri
Gündem Oluşturucu aktörleri Bilmek Bize ne Kazandırır?
Medya İçeriği Nelerden Oluşur?