İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülükleri Nedir ve Kimdedir?

Ana Sayfa > Makaleler > Ne? Nedir? Ne Değildir? > Zengin İçerikten Demetler
Tarih:03.09.2016 16:56:48 Görüntülenme:726     Kopyalanabilir Yap
 

Is-Sagligi-ve-Guvenligini-Saglama-Yukumlulukleri-Nedir-ve-Kimdedirİş sağlığı ve güvenliğini sağlama konusunda yükümlülükler nedir ve kimdedir? 4857 Sayılı İş Kanununun 77. maddesi “İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” denmektedir.

Okullarda bu sorumluluk MEB adına okul idaresi ve öğretmenlerdedir. Risk değerlendirmesinin amaç ve gerekleri Risk değerlendirmesi çalışma ortamında var olan tehlike ve riskleri tanımlamak ve gerekli olan önleyici ve koruyucu tedbirleri geliştirmek için yapılan bir dizi çalışmalardır. Risk değerlendirmesi, hem muhtemel risklerin tanımlanması hem de bu risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi için tedbirlerin alınması, belgelenmesi ve seçilen tedbirlerin gözden geçirilmesini kapsar. Risk değerlendirmesi, uygun önleyici tedbirlerin seçilmesi ve uygulanmasında da faydalı olur. Bu rehber içeriğinde verilen örnek risk değerlendirmeleri, çalışma koşullarını değerlendirme konusunda bağımsız uygulamalar geliştirilmesi için bir model niteliğindedir. Risk değerlendirmesini yapmak üzere pek çok metot bulunmaktadır. Rehberin ilgili bölümünde verilen örneklerde, bu metotlardan birisi olan matris yöntemi ile risk değerlendirmesi yapılmıştır. Risk değerlendirmesinde kullanılan en basit ve yaygın yöntem kontrol listeleridir. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümüne hitap edebilecek şekilde oluşturulmaya çalışılan iş sağlığı ve güvenliği kontrol listeleri üçüncü bölümde verilmektedir. Verilen örnekler ve iş sağlığı ve güvenliği kontrol listelerini bir dizi talimatlar olarak değerlendirmek yerine bunlar, yardımcı kaynak olarak görülmelidir. Bu itibarla, her okul bu kontrol listelerine dayanarak kendi içerisindeki riskleri analiz edebilir. Ancak verilen kontrol listelerinin okula özel risk öğelerini tam olarak kapsamadığı konular varsa gerektiğinde kontrol listeleri amaca uygun şekilde sorular ilave edilerek genişletilip kullanılabilir. Unutulmamalıdır ki; idareciler, öğretmenler, diğer çalışanlar ve öğrencilerin her birinin okul içindeki sağlık ve güvenliği sağlamak yönünde ayrı görev ve sorumlulukları vardır. Amaç, bu görev ve sorumlulukların gereği olarak beklenmeyen ve istenmeyen kaza ve olayları önlemeye yetecek ölçüde tedbirlerin bulunup bulunmadığını tespit etmek ve hangi konularda iyileştirmeler gerekiyorsa gerekli işlem ve tedbirleri buna göre uygulamaya koymaktır. İş riskleri ne zaman tanımlanmalı ve değerlendirilmelidir? 1. Yeni bir iş yapılacaksa veya hiç risk değerlendirmesi yapılmamışsa, işin yapılacağı yerde, 2. Kullanılan teknoloji düzeyinde değişiklik olduğu zaman, 3. Mevzuat değişikliği olmuşsa veya yeni bir mevzuat yürürlüğe girmişse , 4. Kullanılan ekipmanla ilgili bir değişim söz konusu ise, 5. Yeni bir teknik kullanılacaksa, 6. Kullanılan cihazların veya tesislerin/alanların/binaların kullanım amacı değişmişse, 7. Yeni bir makine ve üretim aleti alınmışsa, 8. Yeni bir madde kullanılacaksa, 9. İş organizasyonunda veya iş akışında önemli değişikliklerin olması durumunda, 10. Kazalar, kazaya ramak kalmalar, işe bağlı sağlık sorunları ortaya çıktıktan hemen sonra ve çalışma şartlarını, faaliyetleri etkileyen durumlar ortaya çıkmışsa 11. ve periyodik olarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Okulda iş riskleri kim tarafından tanımlanmalı ve değerlendirilmeli? Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları/Okulları İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Çerçevesinde tanımlanan kurullar tarafından tanımlanmalı ve değerlendirilmelidir. Bunun yanında iş riskleri ve önleme tedbirleri konusunda öğrenciler de eğitilmeli, risk duyarlılıkları artırılmalı ve güvenli davranışlar teşvik edilmelidir. Okul ortamının ve çalışma koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirilmesi (1) Okul idaresi ve öğretmenler, gerek öğrencilerin yaptıkları işten dolayı karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri gerekse okul ortamında bulunan tehlike unsurlarını değerlendirerek, hangi sağlık ve güvenlik tedbirlerine ihtiyaç olduğunu tespit etmelidirler. (2) Okul idaresi ve öğretmenler bu değerlendirmeyi işin tabiatına ve okul koşullarına bakarak yapmalıdırlar. Tehlike kaynağı oluşturabilecek unsurlar aşağıda belirtilmiştir: (i) Çalışma ortamlarına ilişkin olarak, 1. Çalışma tezgahı ve tezgahta yapılacak iş’e uygun olmayan tasarım ve teçhizat, 2. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkiler, 3. Çalışılan malzeme, makine, ekipman, tesis ve bunların aktarılması/taşınması açısından tasarım, iş araçları seçimi, tüm bu araçların doğru kullanılmaması ve bakım/onarım yetersizliği 4. İş ve üretim prosesleri tasarımı, iş akışı ve çalışma saatleri ve bunların topluca etkisi 5. Talimatların, işaretlerin ve eğitimlerin yetersiz kalması ve/veya kişisel koruyucuların eksik olması (ii) Genel kullanım alanlarına ve okulun fiziksel yapılarına ilişkin olarak, 1. Standartların gözetilmediği tesisat, yapı, malzeme ve ekipmanlar, 2. Genel olarak kullanım alanlarının uygun planlanmaması, 3. Yetkisiz kullanımlar veya yetkisiz yapılan işler. İSG Form ve Belgeleri İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek çeşitli belgeler, yapılan çalışmalarla ilgili kayıtlarınızı tutmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılanları ve eksiklikleri kontrol etmek, böylece İSG konusunda okulun kendi durumunu ve kaydettiği aşamaları izlemeye olanak tanımak üzere oluşturulmuş ve rehberin ilgili bölümünde sunulmuştur. Kim konu hakkında bilgi verip yönlendirebilir ve kontrol mekanizması kimdir? Rehber, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulabilecek temel bilgi ve belgeleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün elektronik sayfasından (www.isggm.gov.tr ) iş sağlığı ve güvenliği konusunda çeşitli bilgi ve belgelere ulaşılması mümkündür. Okullarda oluşturulacak sağlık ve güvenlik kurulları ise bu konudaki kontrol mekanizmasıdır. Rehberle birlikte okullarımıza sunulan iş sağlığı ve güvenliği politika çerçevesinde tanımı verilen yapılanmanın oluşturulması, kontrol listelerinin kullanılması, risk değerlendirmesinin yapılması, yapılan değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç olan düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve form ve belgeler ile raporlamanın yapılması, yapılanların gözden geçirilmesi ve sürecin devamlılığının sağlanması ile genel anlamda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gerekleri de karşılanmış olacaktır.

 

Ekleyen: Coop Cool
       
 
Okumuş olduğunuz yazının tüm sorumluluğu ekleyene aittir. Yazının telif hakkı yada uygunsuz içerik içerdiğini düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. 

 
 
◕ Bu Makaleye Henüz Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Olmak İstermisinツ
   

En Yeniler

Sitemizde Şimdilik 1364 Yazı Bulunmaktadır.


2019 Yılında En Çok Arananlar
Hastaneye Yürüyerek Girdi Cenazesiyle Çıktı
Sait Faik Abasıyanık Kimdir
Otizimli Çocuğun Sesinden Rahatsız Oldu
Uyurgezer Genç 4. Kattan Aşağıya Atladı
2019-2020 Eğitim Ve Öğretim Yılı 12.Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları (2)
2019-2020 Eğitim Ve Öğretim Yılı Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları
2019-2020 Eğitim Ve Öğretim Yılı Kimya Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2)
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 9. Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi I. Dönem I. Yazılı (2)
2019-2020 Eğitim Ve Öğretim Yılı Kimya 12.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Kategorilerimiz
özlü söz ekliyorum tamam çok özlü oldu:)))

İlginizi Çekebilecekler

Tüzel Kişi Ne Demektir? Tüzel Kişi(Hükmi Şahıs) Kimdir?
Mucitler ve İcat Öyküleri-Sabun
Medya Okuryazarı Ne Yapar?
Proteinler Nasıl Parçalanır?
Mucitler ve İcat Öyküleri-Yüzme Havuzu
İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülükleri Nedir ve Kimdedir?
Dilekçe İstida Nedir? Nasıl Yazılır? Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Mucitler ve İcat Öyküleri-Dikiş Makineleri
Çırak Kimdir?
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ Artılar Eksiler Gerçekler