Bilinçli Medya Kullanımı

Ana Sayfa > Makaleler > Medyayı Kavramak > Medya İçindekiler
Tarih:27.09.2016 18:43:29 Görüntülenme:1499     Kopyalanabilir Yap
 
Bir İhtiyaç Olarak Medya
 
Gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bir medya, ihtiyaçlar doğrultusunda kullandığında birçok kolaylaştırıcı işleve sahiptir. Aile ve birey medyanın gündelik hayatta gördüğü temel işlevleri esas alarak kendisi için uygun tercihleri yapmalıdır.
 
Bu bölümde,
 
•Bir ihtiyaç olarak medya
•Medya kullanım ihtiyaçlarının belirlenmesi
•Medya ve medya ürünlerine ulaşım konuları ele alınmaktadır.
 
İhtiyaçları İyi Değerlendirmek
İnsan, mutlu bir hayat sürdürebilmek için çeşitli ihtiyaçlarını gidermek ister. İhtiyacını giderdiğinde rahatlık, gidermediğinde rahatsızlık duyar. Bu noktada önemli olan hangi ihtiyaçları zorunlu olduğunu, hangilerinin olmadığını belirlemektir. Oysa çoğu zaman birey farkında olmayarak, bir tür bilinç uyuması sonucunda zorunlu ihtiyaçlarıyla zorunlu olmayan ihtiyaçlarını ayırt edemez. Çünkü ihtiyaçların derecesi ve şekli, insanın yaşına, cinsiyetine, mesleğine, yaşadığı toplumun yapısına vb. göre değişiklikler gösterir. Örneğin beslenme ihtiyacı değişmez ama ne kadar ve nasıl tatmin edildiği hususu, toplumdan topluma ve dönemden döneme değişiklik gösterir.
 
Bu sebeple insan sürekli bir farkındalık içinde, uyanık, canlı, eleştirel ve gerçekçi bir bakışla ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tanımlamalıdır. Bunun için şu sorulara ve benzerlerine cevap verilmelidir; •Bu ihtiyaç benim için ne kadar önemli? •Bu ihtiyacım, karşılanması gereken zorunlu bir ihtiyaç mı? “İhtiyaç“ dediğim bu şeye gerçek anlamda ihtiyacım var mı? •Bunun bir ihtiyaç olduğuna bizzat kendim mi karar veriyorum yoksa birtakım toplumsal, kültürel, çevresel ve benzeri etkenlerin tesiri altında mı kalıyorum? •Bu ihtiyacı karşılamazsam ne gibi bir eksiklik hissederim? •Bu ihtiyacım yerine bir başka ihtiyacımı karşılarsam bunu da karşılamış olur muyum?
 
İstediğin Kadar Değil İhtiyacın Kadar Medya
 
Aile ve birey, medyanın gündelik hayatta gördüğü işlevleri esas alarak kendisi için uygun tercihleri yaptığında birtakım temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ancak aile ve birey, ihtiyaçlarını değil de isteklerini, heveslerini, belirli tüketim amaçlarını vb. dikkate alarak seçim yaptığında olumsuz medya içerikleriyle karşılaşma olasılığı artar. Bu tür bir durumda ihtiyaç olarak medya kullanılırken aile bütçesine getireceği yük dahil çok boyutlu olarak aile bireylerine olumsuz yansımaları olabilir. Bu sebeple hangi medya aracının niçin kullanıldığı ve ne kadar kullanılması gerektiği hem birey hem de ailesi açısından önemli bir konudur. Medya kullanım ihtiyacının belirlenebilmesi için herhangi bir medya ve onun ürünü seçilmeden önce şu sorulara cevap verilmelidir; •İhtiyacımı karşılamak için medya ve ürünlerini kullanmam gerçekten gerekiyor mu? •Medya ve ürünlerinden neye ne kadar ihtiyaç duyuyorum? •Başka bir yolla ya da başka bir kaynaktan yararlanarak ihtiyacımı gidermem mümkün müdür? Hangisini, neden tercih etmeliyim? •İhtiyacımı karşılamak için medya aracını ve ürününü kullanmanın bana maliyeti nedir? Bu maliyeti karşılayabilir miyim?
 
Hangi Medya Aracıyla?
Birey ve aile neye, ne kadar ihtiyaç duyduğunu belirledikten sonra bu ihtiyacı gidermek üzere başvurabileceği kaynakları değerlendirmiş ve medyadan yararlanmaya karar vermişse artık sıra medya aracını ve ürününü seçme kararını belirlemeye gelmiştir. Günümüzde medya araçları ve ürünleri çok çeşitlidir. Bu aşamada birey ve aile, hangi medya aracını kullanacağını ve bu medya aracının hangi ürününden yararlanacağını alternatiflerini gözden geçirerek belirlemelidir. Bunun için aşağıdaki sorulara veya benzerlerine cevap aranmalıdır;
•İhtiyacımı karşılayacak medya içeriğinin bulunduğu en sağlıklı ve doğru medya aracı hangisidir? •Benim bu medyayı ve ürününü kullanmaya imkanım var mı? •İhtiyacımı sadece bu medyadan ve onun ürününden mi karşılayabilirim? İhtiyacımı karşılayacak başka medyalar ve içerikler var mıdır? Hangisini, neden tercih etmeliyim?
 
Bu sorular, bir ihtiyaç olarak medya kullanımının nasıl olabileceğine dair kişi ve ailelere kendi özgün durumuna göre cevap aramada yol gösterici niteliktedir. Medya ihtiyaçlarının karşılanmasının en önemli boyutu ulaşım imkanlarıdır. İhtiyaç duyulan bir medya ürününe ulaşım, ürünün hangi zeminde temin edilebileceği bilgisine sahip olunmasına bağlıdır. Bu bilgiye sahip olmanın en önemli yolu da yine medyadır. Öncelikle medyanın en temel işlevleri olan bilgi edinme, eğlenme ve iletişim kurma unsurlarından hangisine ihtiyaç duyulduğu belli olduktan sonra gazete, dergi, radyo, televizyon veya internet üzerinden ulaşım imkanları araştırılabilir. İnternet daha hızlı ve daha az maliyetli bir medya olarak bilgisayar ve taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri üzerinden kullanıma açıktır. Tüm kitle iletişim araçları, medya kullanımı ve medya ürünlerine ulaşım açısından başvurulacak ana kaynaklardır. Kişilerin ihtiyaç duydukları bilgi, belge, eğlence ürünleri gibi medya içeriklerine ulaşabilmeleri medya okuryazarlığının önemli bir boyutudur. Medya kullanım ihtiyacının belirmesinde ve temin etme aşamasında ihtiyacın gözden geçirilmesi, netleştirilmesi ve aile bütçesini zorlamayacak düzeyde tutulması herkesin dikkat etmesi gereken bir husustur. Aile bütçesini zorlayıcı bir durum olduğunda ihtiyaç duyulan medyanın temin edilebileceği alternatif yollar denenmelidir. Kütüphaneler, belediyelere ait bilgi evleri, sivil kuruluşlar ile basılı, sesli ve görüntülü medya ürünlerinin internet üzerinden ücretsiz kullanımı gibi seçenekler değerlendirilebilir.
 
Ne Kadar Zamanda?
 
Kişinin bir günde yemek, içmek, işinde gücünde çalışmak gibi sürekli yaptığı ve bazen de kutlamalar, sınavlar gibi dönemsel olarak gündemine gelen aktiviteleri vardır. Medya için ayrılacak zaman bunlarla birlikte değerlendirilerek belirlenmelidir. Başka bir deyişle medyaya ayrılacak zaman gerektiği kadar olmalıdır. “Gerektiği kadar” ölçüsü bireylerin kendi yaşam pratiklerine, kişisel gerçeklerine ve medyadan yararlanma amaçlarına göre oluşturmalıdır. Bu noktada şu sorulara cevap aranmalıdır;
•Benim bugün zorunlu olarak yapmam gereken işlerim neler? Hangi rolüm dolayısıyla hangi sorumlulukları yerine getirmem gerekiyor? •Bugün içinde fazladan sahip olduğum ve eğlenip, dinlenme zorunlu olmayan ama yapmam iyi olacak işleri yerine getirmek amacıyla kullanabileceğim ne kadar vaktim var? •Sahip olduğum bir günlük zaman içinde zorunlu ya da zorunlu olmayan işlerimin hangilerini medya aracılığıyla sağlayabilirim? Bunlar için medyaya ne kadar vakit ayırabilirim? •Belirlemiş olduğum ihtiyacımı karşılamak için ne kadar zaman ayırabilirim? En az zamanı harcayarak en fazla faydayı nasıl elde edebilirim?
 
Bilgilenirken Medya
 
Bilgi ve enformasyon kaynağı olarak anne, baba, okul, öğretmen ve kitap vb. aktörler eski rollerini korumakta zorlanmaktadırlar. Zira medyanın hızla gelişip birçok alanda egemenlik kurduğu günümüzde rollerde değişim geçirmek zorunda kalmaktadır. Bu çerçevede bilgi ve enformasyon kaynağı olarak doğru ve güvenilir medya kanallarını arayıp bulmak, ulaşılan bilgi ve haberin güvenilir olup olmadığını değerlendirmek aile üyelerinin her birinin kendi ölçeğinde yerine getirmek zorunda olduğu bir görev haline gelmiştir. Bu bölümde;
 
•Bilgi ve enformasyon kaynaklarının seçimi, •Bilgi kirliliği ve medya, •Bilgi ve enformasyonun güvenilirliğini sağlayan unsurlar,
 
Medyaya eleştirel bir yaklaşım geliştirme çerçevesinde ele alınmaktadır. Bilgi Malumat Kaynağı Olarak Medya Görüntüler, kodlar, çizgiler, sesler, sayılar, simgeler, semboller, biçimler, formüller vb. formlar kullanılarak bilgi ve düşünceler ifade edilir. Bu ifadelendirmeyle de bilgi gerek bireyin kendi iç dünyasında gerekse ilettiği kişiler tarafından anlaşılır ve özümsenir. İnsan, nesneleri, kişileri, olay ve olguları değerlendirir, anlamaya çalışır. Kendi içinde ve dışındakilerle yaşadığı bu serüveni, elde ettiği birtakım verileri değerlendirerek hayat boyu sürdürür. Değerlendirmelerinde duyu organları, hayal gücü, düşünme yeteneği, gözlem, tecrübe vb. araçlar kullanılır. Bu araçlarla verileri çeşitli kaynaklardan toplar ve değerlendirir.
Ekleyen: Coop Cool
       
 
Okumuş olduğunuz yazının tüm sorumluluğu ekleyene aittir. Yazının telif hakkı yada uygunsuz içerik içerdiğini düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. 

 
 
CoopCool'un Yazılarına Yorum Bırak ツ
◕ Bu Makaleye Henüz Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Olmak İstermisinツ
   

En Yeniler

Sitemizde Şimdilik 1445 Yazı Bulunmaktadır.


Esaret Gölgeler
YKS Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak ?
SEO Nedir? Nasıl Yapılır?
Şiir
Hayat Eve Sığar
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 10. Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1. Yazılı Soruları
2019/2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf Tarih dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları
2019/2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf matematik dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları
2019 /2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf kimya dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları
2019/2020 Eğitim öğretim yılı 11. Sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2. Yazılı soruları

Kategorilerimiz
özlü söz ekliyorum tamam çok özlü oldu:)))

İlginizi Çekebilecekler

Medyada Yaşanan Etik Sorunlar
Medyayı Tanımak Eğlence Dünyasının Aktörleri
Medyanın Türleri: İşitsel Medya,Görsel Medya
MEDYADA ŞİDDET VE BİREYLERE ETKİLERİ
Türkiye’deki Haber Sektörünün İşleyişi 2 Yayınlanan Haberlerde İçerik Nedir?
Medya İçeriği Nelerden Oluşur?
Medya Kuruluşunu Kavramak, İzleme Oranları
Bir Haber Hangi Süreçlerden Geçerek Hazırlanır?
İnternetin Kullanım Hataları Nelerdir? Güvenli İnternet Kavramı, İnternet ve Çocuk
Medya Ve Meslek Ahlakı İlkeleri